Quins serveis oferim?

img

Projectes d’aprofitament d'aigües minerals i termals
Projectes de perforació de pous per aigua
Projectes de perforació de pous per geotèrmia
Direcció d'obra i assessorament en obres de perforació de pous
Sondeigs
Legalització de pous d'aigua
Tramitació i obtenció de permisos, llicències i legalitzacions
Peritatges

Altres serveis