Quins serveis oferim?

img

La consultoria tècnica minera és el motor i l’ADN de la nostra empresa, oferim els més de 20 anys d’experiència assessorant empreses del sector miner i de moviment de terres per tal de dur a terme el seu projecte amb les millor garanties d’èxit.
Aportem solucions tècniques d’última generació als seus treballs, millorant els rendiments i els costos de la seva explotació.
 

Projectes d’explotació minera a cel obert.
Projectes de restauració minera a cel obert.
Legalització d’instal·lacions mineres.
Direccions Facultatives en explotacions mineres a cel obert.
Disseny, avaluació i redisseny d’explotacions mineres a cel obert.
Plans de Labors.
Topografia tècnica en explotacions.
Estudis de viabilitat tècnic-econòmics d’explotacions mineres.
Projectes d’investigació minera.
Estudis de millora de la producció i del manteniment de maquinària.
Tramitació i obtenció de permisos, llicències i legalitzacions en l’àmbit miner.
Peritatges.

Altres serveis