Quins serveis oferim?

img

Projectes d’explotació minera subterrània
Projectes de restauració minera subterrània
Legalització d’instal·lacions mineres d'interior
Legalització d'instal·lacions elèctriques mineres
Direccions Facultatives en explotacions mineres subterrànies
Disseny i redisseny d’explotacions mineres subterrànies
Plans de Labors
Càlculs de sosteniments
Càlculs de ventilació
Topografia tècnica subterrània
Estudis de viabilitat tècnic-econòmics d’explotacions mineres
Projectes d’investigació mineres
Estudis de millora de producció i manteniment
Tramitació i obtenció de permisos, llicències i legalitzacions en l’àmbit miner
Peritatges

Altres serveis