Quins serveis oferim?

img

Disseny i avaluació de l'estabilitat de talussos temporals i permanents
Disseny, avaluació i optimització de sosteniments de túnels i obres subterrànies
Estudis geològics locals
Estudis geotècnics
Caracterització i classificació de massissos rocosos
Docència en geotècnia
Informes

Altres serveis