Quins serveis oferim?

img

Topografia tècnica en obres
Topografia tècnica en explotacions mineres
Topografia tècnica subterrània
Vols de dron i restitució topogràfica
Càlcul de cubicatges en moviments de terres
Adeqüació de parcel·les
Modelatge de terrenys en 2D o 3D
Oficina tècnica

Altres serveis