Quins serveis oferim?

img

El nostre compromís amb la compatibilitat medi ambiental dels nostres treballs ens anima a investigar i aprofundir en les millors tècniques disponibles per tal de minimitzar la interacció amb el medi, aportant solucions en tot el procès de realització del projecte i adoptant les mesures preventives, correctores i compensatòries adeqüades a cada tipus d'intervenció.
 
Estudis d'impacte ambiental
Projectes de restauració minera
Estudis d'integració paisatgística
Estudis de visuals en explotacions i obres
Restauració d'activitats extractives abandonades
Direccions Facultatives en labors de restauració
Disseny i redisseny de restauracions
Estudis de millora medi ambiental
Assessorament integral en l’àmbit ambiental

Altres serveis